מונחים במסחר בינלאומי

הליוס סחר בינלאומי בע”מ הכתובת שלכם לרכש מסין

חשבון מכר: invoice
זהו חשבון המכר או הקניה של הטובין. בהתבסס על חשבון זה  מחשבים את מסי היבוא.

טובין: goods
סחורות היבוא .

טרנזיט: transit
סחורות המועברות מיעד א לב דרך יעד ג למעשה זה מונח לסחורות האמורות להגיע
ליעדן דרך ארץ שלישית.

יאטא: iata
איגוד המובילים בהובלה אוירית.

מצהר – manifest
גליון המרכז בתוכו את כל רשימת הסחורות באניה או במטוס. הרישום כולל את שמות שולחי הסחורות ואת שמות מקבלי הסחורות. את התוכן המלא של הסחורות.

מס קניה: purchase tax
מס המוטל על סחורות היבוא וגם סחורות מתוצרת מקומית. מס זה חל רק על סחורות מסוימות.

מע”מ: vat
מס המוטל על הערך המוסף של הטובין, על כל שלב בהשבחת הסחורות יש מס.
המס מוטל על סחורות היבוא וגם על סחורות מתוצרת מקומית.יש סחורות כגון פירות וירקות שאין עליהם מס.

מזהה עסקה:
קוד הניתן לכל סחורת יבוא בעת הכניסה לנמלי הים.

מינוח בריסל: Brussels terminology
מינוחם וסיווגם של כלל הסחורות כפי שנקבע בבריסל שהיא בירת השוק האירופאי.

מחסן רשוי: bonded
נקרא גם מחסן ערובה,זהו מחסן בפיקוח המכס, בו מאוחסנות סחורות לפני תשלום מסי היבוא. מחסנים אלה הם בדרך כלל בבעלות פרטית. נתן לשחרר סחורות בחלקים בהתאם לצרכי היבואן.

משלח:forwarder  
עוסק ב-שילוח בינלאומי.המשלח מאחד משלוחים ושולחם ליעדם, הן בים והן באויר.

מסוף מטענים:cargo terminal
מסוף האמור לקבל את מטעני היבוא או היצוא,לרב הינו בבעלות חברות פרטיות. המסוף הינו בפיקוח המכס

מחסנאותwarehouse fee:
תשלום עבור ימי אחסנה לסחורות . התשלום הוא עבור ימים שמעבר לימי פטור מוגדרים

מכולה   :container  
זהו מיכל גדול לסחורות בים וגם באויר. יש מידות קבועות למכולות והם מותאמותבמידותיהם להובלה הן באניות והן במטוסים. המכולות הימיות מותאמות להובלה גם במשאיות.
יש מכולת קירור, מכולות פתוחות מלמעלה מכולות בנפח עודף ומכולות לצרכים מיוחדים.

סיווג טובין:goods classification
לכל סחורה קיים מספר,קביעת המספר לסחורה מסויימת נקרא סיווג.
הסיווג הוא מקצוע מיוחד בו בקיאים עמילי המכס ופקידי המכס,לא תמיד יש תמימות דעים ביניהם,
שכן סיווג הסחורות קובע את המיסוי.

סבלות:   portage
תשלום לנמל עבור עבודות סבלות הכוונה פריקת האניה והעמסה על משאית.
 
סוכן מכס:  customs agent
או עמיל מכס זהו מקצוע חפשי בו מתמחים כדי לייצג יבואנים ויצואנים בפני המכס. סוכן המכס הוא בעל רשיון לכך וזאת לאחר שעמד בבחינות והתאמן תקופה מסויימת. הוא אמור לייצג את המכס בפני היבואן ובאותה מידה לייצג את היבואן בפני המכס והכל בהתאם לחוקי המכס.

פקודת המכס:
קובץ החוקים שעל פיהם עובד המכס.

פרט מכס:
פרט בתעריף המכס לפיו מוגדרת הסחורה ולפיו משלמים את מסי היבוא ולפיו קובעים את חוקיות היבוא.

פקיד רשוי:
פקיד עמיל המכס אשר עבר בחינות ונמצא מתאים לעבות מול פקידי המכס.

פקדון מכס: customes deposit
סכום המופקד במכס עד אשר ימציאו בפניו ראיה או הוכחה אשר חסרה בעת שחרור הסחורה.

צו המכס:
צו שר האוצר המוסמך להוציא על סמך פקודת המכס,וזאת כדי להוציא לפועל את חוקי המכס.
תעריף המכס הינו צו של שר האוצר.

צו יבוא חפשי: free import order
זהו צו של שר התמ”ת המאפשר יבוא סחורות לישראל ללא צורך ברישיונות יבוא. הצו מפרט גם מהם התנאים ליבוא

רשימון מכס: customes certificate
זוהי שומה עצמית לתשלום מסי היבוא,בדרך כלל מוגשת ע”י עמילי המכס

רישיון יבוא:  import certificate
רישיון שיש להצטייד בו בטרם מייבאים סחורה. יש סחורות שיש עליהם חובת רישיון יבוא.

תעריף המכס: customs tariff
תעריף מסי היבוא על סחורות מיובאות.

תעודת מקור: original document
תעודה נדרשת כדי לקבל הנחת מכס מארצות שיש עימם הסכמי סחר.

תל”ח:
תקן לא חל,אישור מכון התקנים על סחורות מסוימות שעליהם אין תקן וניתן לשחררם מן המכס.

בין לקוחותינו