פרויקטים למען הקהילה

הליוס סחר בינלאומי בע”מ הכתובת שלכם לרכש מסין

על מארג
הליוס פעילה ותורמת שנים רבות לעמותת מארג. עמותת מארג פועלת לקידום רב-תרבותיות מבקשת להשפיע בפעילותה על החברה בישראל, על מערכות החינוך, על מוסדות וארגונים ועל אזרחים בכלל.  פעילות העמותה מעודדת הכרה בקיומה של שונות  בין האזרחים – שונות של זהויות, השקפות עולם, קודים תרבותיים, דרכי התנהגות וסיפורי חיים. העמותה  שואפת לקדם הבנה בין-תרבותית, למתן את האקלים החברתי ולתרום לשינוי מחברה רבת תרבויות שסועה לחברה רב-תרבותית פתוחה, מכבדת וסובלנית. אנו מאמינים כי תהליך יצירתה של חברה מסוג זה יש בו כדי לפַתח דיאלוג מפרה, ולקדם פתרונות מגשרים למתחים הבין-תרבותיים בחברתנו. פעילותה של מארג נשענת על ידע נרחב ועל ניסיון רב של צוותה, שגיבש בשנים האחרונות גישה מקצועית ייחודית בתחום זה של רב-תרבותיות. העמותה פועלת באמצעות מרכז גלילי, המשמש כתובת לפרטים, ארגונים, קהילות, גופים ציבוריים ומוסדות חינוך באזור הצפון ובארץ כולה. פעילותה הייחודית של עמותת “מארג” מתבטאת בתכניה, בדרכי פעולתה ובמתודולוגיות ההנחיה שלה. לב לבה של פעילות מארג הוא העיסוק במפגשי התרבויות המגוונים בחברה הישראלית. לעמותה  ידע תרבותי, חברתי והיסטורי נרחב על קבוצות אתניות שונות, המרכיבות את הפסיפס האנושי בישראל.     פסיפס זה בא לידי ביטוי בצוות העמותה הפועל במשותף להשגת מטרותיה.
 • מארג מתמחה בהבנת המפגש הבין-תרבותי ובמתן כלים להתמודדות עם הקשיים והדילמות שהוא מעלה. ארגונים ציבוריים ופרטיים ומוסדות נותני שירות הפועלים בחברה הישראלית נזקקים לדרכי גישור בין-תרבותי לצורך מתן שירות אפקטיבי לאזרח, ומארג נענית לכך באמצעות מגוון כלים מקצועיים.
 • מארג, משלבת בפיתוח תכניותיה ידע תיאורטי ומחקרי מדיסציפלינות שונות עם ידע הנבנה מפעילותה הנרחבת בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות, שהן מושאי התערבותה.
 • צוות העמותה משלב בפעילותו תהליכי למידה מעצבים. תהליכים אלה מתרחשים בהתאמה לצרכי אוכלוסיות שונות ובדרך של פיתוח ועדכון המטרות והמודלים שעליהם מבוססת הפעילות.
 חברותא
תכניות העשרה לחטיבות ביניים ותיכונים
החברה הישראלית, בה אנו חיים היא חברה המורכבת מפסיפס אנושי מגוון  ביותר.יש בה דתות שונות, ארצות מוצא רבות, צורות חיים מגוונות ותפיסות חיים מנוגדות. החיים בחברה הישראלית נעים מחוויה מעשירה  ומהנה להתמודדות יומיומית עם קונפליקטים קשים ומתסכלים. בבואנו לעסוק בחברה הישראלית, אנו מבקשים  להפגיש את התלמידים עם המגוון האנושי והצבעוניות שבחברה הישראלית, עם סיפורים אישיים ודילמות קיומיות,לברר בקרב התלמידים שאלות של זהות אישית וקולקטיבית. בבתי הספר מתרחש מפגש בין תרבותי אינטנסיבי. מפגש בין תרבותי כזה יכול להיות הזדמנות להעשרה, עניין, חוסן וצמיחה, אך הוא יכול להיות מתסכל, בלתי נסבל וגורם למתח, כעס ואף אלימות. התכנית המוצעת מבקשת למתן מתחים אלו דרך חוויה ולמידה אודות השונות בכיתה ואחד את השני, ומתוך שאיפה להרחיב את האפשרויות של התלמידים להתמודדות עם קונפליקטים ואלימות. עמותת “מארג” מפעילה בשנים האחרונות תכניות מיוחדות לבתי ספר באזור הצפון (משותף חוף הכרמל, רוגוזין במגדל העמק, יגאל אלון בנצרת עילית, תיכון כברי ועוד) ולרשת “עמל” באזור המרכז, תכניות העשרה העוסקות במפגש הבין תרבותי בתוך בית הספר. התכנית נבנית עם צוותי בתי הספר ומלווה על ידי צוות העמותה בהשתלמויות ובמפגשי עבודה להכנה, ליווי ועיצוב התכנית עקב המתרחש בכיתות.
חינוך “תבל” – תכנית העשרה, המציגה מגוון תרבויות והשקפות עולם ומבקשת לטפח את ההכרה הרב-תרבותית כערך מרכזי בחברה בה מתקיימים מגעים בין-תרבותיים רבים. התכנית מבקשת ליצור שינוי דרך למידה חווייתית ומהנה. הפעילויות מופעלות ישירות במוסדות חינוכיים. התכנית פועלת בגני ילדים ובבתי-ספר יהודים, ערביים, דתיים וחילוניים בכל הגליל וסביבותיו ובמשך שנות פעילותה השתתפו בה למעלה מ-   45,000 תלמידים ומאות רבות של מחנכים. חברותא- רב תרבותיות בחברה הישראלית לחטיבות ביניים ותיכונים. דיאלוג וזהות:  רשת בתי ספר תל”י (תגבור לימודי יהדות) ורשת בתי  ספר קתוליים בגליל. שילובים: תכנית פעולה רחבה לקליטת העלייה מאתיופיה בעיר חיפה כגוף מקצועי מייעץ ומפעיל לסוגיית רגישות בין תרבותית בקרב מחנכים ותלמידים בבתי ספר יסודיים וחט”ב בעיר. מטרת התכנית – ליצור קהילה בית-ספרית רב-תרבותית, שהשונות התרבותית בה מלמדת, מעשירה ומפרה את כל השותפים בקהילה – צוות חינוכי, תלמידים והורים. בין מנחי התכנית יהיו גם עולים מאתיופיה שישמשו כמדריכים,  כמנהיגים קהילתיים וכמגשרים לתהליכי קליטת עליה ורגישות בין תרבותית לקהילת בית הספר. תכנית לליווי  בי”ס תיכוניים יהודיים וערבים בגליל ליישום למגמות לימודים משותפות: לבגרות– מגמות לתיאטרון ואזרחות ודמוקרטיה בבתי ספר תיכונים יהודים וערביים רשת  – פיתוח תכניות לימודים, ימי עיון והכשרה מורים יהודים ערבים בגליל. סדנאות והשתלמויות לאנשי חינוך בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. סדנאות לנותני שירות ובעלי תפקידים
 • סדנאות לשוטרים ולקצינים – במשטרת ישראל.
 • סדנאות והשתלמויות לבעלי תפקידים במוסדות ציבוריים-  מגשרי תרבות ברשויות מקומיות.
 • סדנאות למגשרי תרבות בקהילות.
 • סדנאות לאחיות בבתי חולים.
 • מנהלי פרויקטים של שילוב עולים בג’וינט.
מפגש בין קהילות: דיאלוג עשייה ושינוי קהילות שכנות יהודיות וערביות: סדנאות דיאלוג  בין נציגי קהילות שכנות במטרה להעמיק את הידע והרגישות ל “עצמנו” ול”אחרים” החיים איתנו ולצדנו. מטרת הלימוד לעודד את המשתתפים לפתח יוזמות במעגל חייהם השונים וליצור תוכניות משותפות כדי לקדם את הגישה הרב תרבותית בקהילתם. מנהיגות רב תרבותית “משחקים לשם שינוי” – פיתוח מנהיגות צעירה בקרב צעירים יהודים וערבים באמצעות משחקים רב תרבותיים. שיח זהות יהודית מעבר לים: מפגש נרטיבי  בין בוגרי תנועות נוער יהודיים בגולה לבוגרי תנועות נוער ישראלים. בין לקוחותינו: ארגון הג’וינט, יוזמות קרן אברהם, הסוכנות היהודית, עיריית חיפה, שותפות חיפה בוסטון, עיריית מגדל העמק, עפולה, חדרה, קופת חולים כללית, בי”ס לשוטרים, משרד התמ”ת – רשת עמל, תכנית קר”ב למעורבות בחינוך, PACT, קרן תל”י, המרכז להבנה בין דתית – JCJCR , מוסד יד ושם – סדנאות לקבוצות מורים מאוסטריה ומגרמניה ועוד… קרנות תומכות
 • קרן גלילאו
 • קרן גימבריץ’
 • יוזמות קרן אברהם
 • הסוכנות היהודית
 • בנק יהב
 • IFA ZIVIK
על תבל… תבל”  תכנית העשרה לגני ילדים ובתי-ספר תבל היא תכנית העשרה, המציגה מגוון תרבויות והשקפות עולם ומבקשת לטפח את ההכרה הרב-תרבותית כערך מרכזי בחברה בה מתקיימים מגעים בין-תרבותיים רבים. התכנית מבקשת ליצור שינוי דרך למידה חווייתית ומהנה. היא מרחיבה אופקים, ומקדמת סובלנות בחברה. נושאי הפעילויות הם תרבויות מסביב לעולם, מעגלי חיים, אנחנו ושכננו, המדינה שלי ועוד. הפעילויות מופעלות ישירות במוסדות חינוכיים. במשך שנות פעילותה השתתפו בתכנית למעלה מ-   50,000 תלמידים ומאות רבות של מחנכים. התכנית פועלת בגני ילדים ובבתי-ספר ערבים, יהודיים דתיים וחילוניים. התכנית קיימת כ-15 שנה. היא התחילה את דרכה כתכנית בית של קרב, והיוותה את הבסיס עליו הוקמה עמותת “מארג”. ממטרות התכנית:
 • הרחבת אופקים
 • פיתוח סקרנות ויכולת לראות את השונות כערך מעשיר.
 • פיתוח מיומנויות בין אישיות: הקשבה, סובלנות ותקשורת בין אישית וכן הזדמנויות לביטויים עצמיים ייחודיים לכל אחד ואחד.
יתרונות התכנית:
 • עיסוק בדומה ובשונה במעגלי חברה קרובים ורחוקים בעולמו של הילד.
 • גישה רב-חושית של מראות, טעמים, ניחוחות וצלילים ומשתמשת באמצעים דידקטיים מגוונים.
 • טיפוח תהליכים חברתיים בכתה תוך עיסוק בשאלות זהות אישית וקבוצתית במפגש הבין-תרבותי בכתה ובבית-הספר בכלל.
 • התכנית מונחית על-ידי מומחי תוכן במארג, השואבים ממאגר ידע  נרחב המצטבר לאורך שנות הפעילות. הלמידה משלבת ידע תיאורטי ופעילות מעשית מיישמת.
 • ניסיון רב שהצטבר מתחילת הפעילות בסוף שנות ה- 80, על בסיסו מתפתחת התכנית באופן מתמיד.
 • התאמת התכנית לסקרנות הטבעית הקיימת בילדים להכיר ולחקור את העולם
 • התכנית מיועדת למסגרות חינוכיות בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. בחינוך הפורמאלי היא מיועדת לגני ילדים ולבתי-ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות. היא מיועדת גם למועצות תלמידים בית-ספריות ומסגרות אחרות המטפחות מנהיגות צעירה. בחינוך הבלתי פורמאלי – קייטנות, מתנ”סים ועוד.
אוכלוסיות היעד היום, פועלת התכנית במסגרות חינוך מגוונות-  גני ילדים, בתי ספר ממלכתיים, חטיבות ביניים ותיכונים. התכנית פועלת בבתי”ס יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, וכמו כן במסגרות פנאי כגון יום שישי פעיל, שעות דו”ח דברת, מתנס”ים, קייטנות ומבוגרים. במסגרת התכנית מועברים סדנאות וימי עיון לצוותים חינוכיים ולבעלי תפקידים הקשורים בחינוך ברשויות מקומיות שונות. אזורי העבודה התכנית בשנת הלימודים התשס”ז הם: מקרית שמונה ונהריה בצפון, עד בת ים ורחובות במרכז הארץ, כשעיקר העבודה הוא השנה באזור הצפון. התכניות תכנית “תבל” מפעילה היום מס’ תכניות שונות: מסביב לעולם- תכנית העוסקת במפגש רב חושי וחוויתי עם תרבויות שונות רחוקות כגון יפן, הודו,וברזיל לצד קרובות אתיופיה , המזה”ת,ומצריים העתיקה . במסגרת תכנית זו רוכשים התלמידים כלים להתבוננות בין תרבותית, ללמידה השוואתית ולהבנת התקלות הנובעות מהמפגש הבין תרבותי. ילדים בעולם לכיתות א’ – ו’ התכנית עוסקת בהיכרות עם סיפוריהם של ילדים מתרבויות שונות בעולם וחושפת את הילדים למרכיבי התרבות השונים והדומים לנו- לבוש, שפה וכתב, מזון, מנהגים, אומנויות ועוד. כל זאת בדרכים מגוונות, חווייתיות ורב חושיות. במהלך המפגשים נדון בשאלות של דמיון- שוני, מוכר- מוזר, מושך- מרתיע. מנושאי התכנית: אני וילדים אחרים בעולם יפן- ישן מול חדש אינדיאנים- אדם ואדמה חבר העמים- חברים מן ה”חבר” הולנד- אדם ומים יהדות אתיופיה- “עפה חסידה” בדואים- חברה במעבר ברזיל- אהבה, קרנבל וכדורגל הודו- פנים רבות לה מצרים העתיקה- מסע במסתרי הזמן במסגרת התכנית אנו מקיימים פעילויות להורים וילדים בנושאים: עפיפונים ביפן וקרנבל ברזילאי. זום מעגלי חיים– תכנית חברתית העוסקת במעגלי החיים שלנו- אני, משפחה, כיתה, יישוב, ומדינה , כל זאת תוך שימת דגש על הגישה הבין תרבותית, שנותנת מקום לכל ילד להיות מה שהוא, ושמאירה את נקודות הדמיון והשוני בתוך הכיתה. סדרת מפגשים, העוסקת, בדרכים חווייתיות, במעגלי החיים שלנו- מפגישה את הילדים עם עצמם ועם ילדים אחרים בהקשר התרבותי, ועוסקת בשאלות של דמיון ושוני, מאחד ומייחד ועוד. “כולנו עולים”- תכנית ששמה בבסיסה דגש על תהליכים של קליטת עליה וקבלת האחר,  ומנסה ליצור אמפטיה לחוויית ההגירה ולחבלי הקליטה. דרך פעילויות שונות- משחקים, סדנאות יצירה, סרטים וכו’.. נפגשים הילדים ,בצורה בלתי אמצעית, עם חווית ההגירה והשאלות שהיא מעלה כגון זהות, שייכות, הלם תרבות, זרות ועוד. מטרת התכנית היא בין היתר להראות ש “כולנו עולים”. החברה הישראלית – התכנית עוסקת ברב תרבותיות של החברה הישראלית. היא מפגישה את התלמידים עם נציגים מקבוצות תרבותיות שונות בחברה, ולעיתים אף עם בתי ספר שונים. התכנית גם עוסקת בשאלת הזהות שלנו, ומנסה עם התלמידים “לארוז” את מזוודת התרבות שלהם. “שילובים” – בין מטרות התכנית היא ליצור קהילה בית-ספרית רב-תרבותית, שהשונות התרבותית בה מלמדת, מעשירה ומפרה את כל השותפים בקהילה – מארג מציעה תכנית בית ספרית למורים, תלמידים והורים, שתעסוק במפגש הבין-תרבותי הנוצר עם הקהילה של יוצאי אתיופיה. פרוייקטים מיוחדים:
 • תרבויות קדומות.
 • בישולים מסביב לעולם.
 • יופי בתרבויות שונות בעולם.
 • מדינה מתפתחת ומדינה מפותחת- השוואה בין 2 סוגים של תרבויות.
ערבי הורים וילדים:
 • חנוכה- האור שבכולנו.
 • קרנבל ברזילאי.
 • בית קפה “מפגשים”.
 • עפיפוניאדה יפנית.
אנחנו ושכנינו- המדינה שלי מפגש עם החברה הישראלית ועיסוק ברב תרבותיות שבה. התכנית משלבת מפגשים עם אורחים השייכים לקבוצות שונות בחברה הישראלית, ומאפשרת גם מפגשים בין בתי ספר שונים- יהודים- ערביים, דתיים- חילוניים וכו’. התכנית כוללת ימי סיור ביישובים בעלי מאפיינים תרבותיים ייחודיים. מועצות תלמידים מגילת העצמאות חזון ומציאות – התכנית מציעה מפגשים בין מועצות תלמידים של בתי ספר מתרבויות שונות. סדנאות לחדרי מורים בנושאים:
 • על המפגש הבין תרבותי.
 • סוגיות ברב תרבותיות.
 • סדנא נרטיבית (השתלמות שנתית)
צוות התכנית: גבי דגן- מנהל התכנית. אלה ויטרבו- רכזת הדרכה. אורית מעודד – רכזת התכנית. ציפי אופנהיימר- מנהלת מרכז המשאבים. דנה דגן- רכזת פרוייקטים וקייטנות. מירי ח’טיב- רכזת המגזר הערבי. יהודית גמליאל- מנהלת אדמיניסטרטיבית. טלי רטה – רכזת פרוייקטים. עלות שעת פעילות בתכנית תבל הינה 220 ₪ לשעה וכוללת הדרכה, נסיעות חומרים ליווי ריכוז ואורחים. העמותה הינה עמותה ללא מטרות רווח ופטורה מתשלומי מע”מ. בברכה, שרקי גולני מנהלת העמותה

בין לקוחותינו